Univis HVI er en serie antislitasjehydraulikkoljer av høy kvalitet som kjennetegnes ved sin uvanlig høye viskositetsindeks. De er laget for å holde viskositeten under kontroll over et vidt temperaturområde. Pga. sin stabile viskositet anbefales Univis HVI til hydraulikksystemer som er utsatt for store temperaturvariasjoner. Mange slike systemer er følsomme for viskositetsendringer hos oljen fordi de er avhengige av stabil viskositet for å fungere presist.