Teresstic™ T 32-100 er en serie høykvalitetsoljer beregnet på turbiner og sirkulasjonssystemer i en lang rekke industrielle anvendelser. Denne produktserien brukes i dampturbiner, i stasjonære gassturbiner med liten belastning og i sirkulasjonssystemer. Teresstic T 32-100-oljene er stadig blitt forbedret opp gjennom årene og de er sammensatt av nøye utvalgte baseoljer og svært effektive tilsetningsstoffer, inkludert antioksidanter, rust- og korrosjonshindrende midler og antiskummidler. Teresstic T 32-100 finnes i fire ISO viskositetsklasser som strekker seg fra ISO VG 32 til 100. Teresstic T 32 og 46 er utviklet for turbinbruk som krever et smøremiddel av høy kvalitet med god oksidasjonsstabilitet, rustbeskyttelse og utmerkede grenseflategenskaper (som luftutslipp, lav skumdannelse og rask luftseparasjon).