Sobo S Gold 08 er en alkalsik såpe som er internasjonalt godkjent (ONCS gold standard) for vask av olje platformer (Riggvask/offshore). Sobo S Gold 08 fjerner effektivvt forurensninger av olje og fett.
Sobo S Gold 08 er også HOCNF godkjennelse for Off-Shore på norsk sokkel. Sobo S Gold 08 er også svært anvedelig for bruk på fritisbåter da den ikke er farlig for det marine liv.