RenLease QZ 5111 er et voksbasert slippmiddel i flytende form. Produktet brukes som slipp ved fremstilling av plugger, modeller, former og komponenter. Gir god slipp mot de fleste materialer. Hvit på farge, påføres plugg/form med hjelp av kost, spray eller klut og poleres til ønsket overflate. Påføres gjerne i flere lag for å sikre god slipp.