RenLease QV5110 er et voksbasert slippmiddel i fast form. Produktet brukes som slipp ved fremstilling av plugger, modeller, former og komponenter. Gir god slipp mot de fleste materialer. Hvit på farge, poleres inn i på plugg/form med klut og poleres til ønsket overflate. Påføres gjerne i flere lag for å sikre god slipp.