LY5138-2 er ett tyntflytende epoksysystem for laminering med fiberprodukter. Produktet brukes sammen med herder HY5138 og gir potlife på 60-90 minutter ved 23 grader C, viskositet ca 500mPas og temperaturtabilt (Tg) opp mot 80 grader C. LY5138-2 er tiltenkt produksjon av former, jigger, verktøy og sluttprodukter i kompositt. Produktet kan også benyttes som en støpemasse hvor bruker tilsetter egnet eller ønsket fyllstoff.