Herder HY5138 er herderen til RenLam LY5138-2. Tyntflytende epoksysystem for laminering med fiberprodukter. Produktet brukes sammen med resin LY5138-2 gir potlife på 60-90 minutter ved 23 grader C, viskositet ca 500mPas og temperaturtabilt (Tg) opp mot 80 grader C. Produktet er tiltenkt produksjon av former, jigger, verktøy og sluttprodukter i kompositt. Produktet kan også benyttes som en støpemasse hvor bruker tilsetter egnet eller ønsket fyllstoff.