Quick Metallgrunning Arcanol.
Robust grunning som gir godt underlag for videre behandling.
Spesiellt utviklet for god rust- og korrosjonsbeskyttelse.
Ønsker et silkematt utseende kan denne benyttes som toppstrøk

Advarsel.
Brannfarlig væske og damp.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.