Molykote Supergliss våpenolje på spray med meget gode smøre- og konserveringsegenskaper. Penetrerer godt inn, fortrenger fukt, løser opp skitt og korrosjon. Molykote Supergliss gir langtidsbeskyttelse mot korrosjon. Egnet til låser, hengsler, kjeder, wire, våpen, bolter. Godkjent i henhold til Mil Spec C-23411A. Temperaturområde fra -50C til +50C