Molykote Separator Spray næringsmiddelgodkjent silikonspray. Benyttes som slippmiddel på pakkebord etc.