Molykote P-37 ultraren høytemperatur montasjepasta egnet for blant annet spesiallegeringer. Metallfri uten nikkel og bly, meget lavt innhold av svovel, klor og fluor. Molykote P-37 brukes på alle typer bolter og maskinelementer. Temperaturområde fra -40C til +1400C