Molykote Longterm 2, EP2 smørefett med faste smørestoffer beregnet for tunge belastninger. Egnet for alle typer maskiner innen jordbruk, skogbruk, anleggsmaskiner, skip og offshore. Molykote Longterm 2 har meget gode korrosjonsbeskyttende egenskaper og gir lange smøreintervaller. Temperaturområde fra -25C til +110C