Molykote HTP pasta av mineraloje og faste smørestoffer. Benyttes ved varmvalsing av metall og varmforming av metalldeler. Temperaturområde fra -20C til +1150C. Kan blandes med HTF for å få ønsket konsistens.