Molykote HTF hvit dispersjon av faste smøremidler og mineralolje. Benyttes ved varmvalsing av metall og varmforming av metalldeler. Temperaturområde fra -20C til +1150C