Molykote HP-870 PFPE-basert smørefett med ekstreme egenskaper mot kjemikalier, løsemidler, gasser, korrosivt miljø osv. Tåler høy temperatur, har lav oksidering og gode langtidsegenskaper. Temepraturområde fra -20C til +250C