Molykote G-67 smørefett for ekstreme belastninger, Høy bæreevne og godt vedheft, hindrer pasningskorrosjon. Molykote G-67 er beregnet for kjeder, akslinger, tannhjul, lineærføringer etc. Temperaturområde fra -25C til +120C