Molykote G-2001 syntetisk fett for lager og spindler ved høy hastighet. Anbefales til papirindustri, kjemisk industri osv. Temperaturområde fra -50 til +130C