Molykote BR-2 universalfett med MoS2 for glide- og rullelager med middels til høy belastning. Molykote BR-2 er egnet til alle typer glidelager, rullelager, splines, kuleledd, kileakslinger, gjengede spindler etc. Temperaturområde fra -30C til +130C, opp til +150C i korte perioder.