Molykote 41 silikonbasert lagerfett for ekstremt høy temperatur. Kan brukes på turbiner, ovner, transportbånd utsatt for høy temperatur, regulatorer for damp etc. Temperaturområde fra -18C til +288C