Molykote 165LT smørefett for åpne gir, drivskruer og tannhjul utsatt for høy belastning. Meget godt vedheft for å hindre at fettet slynges vekk fra smørepunktet. Temperaturområde fra -25C til +120C