Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 og 023 inngår i en familie av produkter med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk og to halvtflytende fett til spesielle formål. Disse litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannvask. De leveres i stivheter fra NLGI-grad 00 til 3, og med baseoljeviskositeter ISO VG 150 og 320.

Mobilux EP 0, 1, 2 og 3 anbefales til de fleste typer industribruk inklusive tung bruk med høye trykk og sjokkbelastninger. Disse fettene gir utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og vannvask. Dette gjør dem spesielt egnet til utstyr som er utsatt for vann eller fuktighet. Mobilux EP 0 og 1 egner seg til sentralsmøresystemer. Mobilux EP 2 og 3 er universalfett. Anbefalte driftstemperaturer er i området fra -20ºC til 130ºC, men de kan brukes ved høyere temperaturer hvis smøringsfrekvensen økes tilsvarende.