Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er høytytende produkter beregnet til bruk i lukkede, indirekte varmeoverføringssystemer. De anbefales til bruk
i indirekte varme- og kjølesystemer som er forseglet med kald olje og i alle typer industriprosesser.
Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er utviklet av høyraffinerte baseoljer som er motstandsdyktige mot termisk sprekkdannelse og kjemisk
oksidasjon. De har veldig høy termisk stabilitet og evne til å oppnå en ekstremt lang levetid uten dannelse av avleiringer eller økning i viskositeten.
Mobiltherm-varmeoverføringsoljer har god varmeoverføringsevne og en viskositet som gjør at de lett kan pumpes både ved oppstarts- og
driftstemperaturer. Oljene har spesifikke varmeledningsevner som sørger for raskere varmeavgang. I tillegg har de flammepunkter som ikke
reduseres i større grad under bruk, på grunn av oljenes motstand mot termisk sprekkdannelse ved de anbefalte driftstemperaturene.