Mobilmet 440-serien er ikke-korroderende universalskjæroljer av høy kvalitet for rette snitt. De er beregnet for moderat til krevende skjæring. De er også velegnet som smøreoljer for maskinverktøy og som hydraulikkoljer i ikke-kritiske hydraulikksystemer. Dette medfører at man unngår problemer med kontaminering mellom skjæreolje og smøremiddel. Oljene er laget av høykvalitetsbaseoljer og klorfrie tilsetningsstoffer for å gi høy bearbeidingsytelse over et bredt spekter av krevende operasjoner, samt for å unngå anløping under bearbeiding både av jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Oljene er lyse i fargen og gjennomsiktige slik at arbeidsområdet kan ses klart hele tiden. De reduserer ansamlingen av spon i skjærepunktet og beskytter verktøyet mot slitasje.