Mobil Jet Oil 254 er tredje generasjon, ekstra høy ytelse, syntetisk gassturbin-smøremiddel til fly, utviklet for å møte kravene for gassturbinmotorer som brukes i kommersielle og militære fly. Mil-PRF-23699F (HTS).