Mobilgrease XTC er et smørefett med ekstra høy ytelse beregnet til bruk i høyhastighetskoblinger. Det er fremstilt av utvalgte mineralske baseoljer med høy viskositetsindeks, og en særdeles effektiv tilsetningspakke. Mobilgrease XTC er laget for å gi lav oljeseparasjon og utmerket stabilitet ved høy temperatur, noe som er kritisk for smøring og beskyttelse av moderne koblinger. Baseoljen gir utmerket elastohydrodynamisk (EHL) smørefilmbeskyttelse, og tilsetningspakken forbedrer høytrykks- (EP) og slitasjebeskyttelsen, rust- og korrosjonsbeskyttelsen og høytemperaturstabiliteten til dette produktet, som er i fremste rekke.