Mobilgrease XHP™-smørefettene er litiumkompleks smørefett med forlenget brukstid beregnet på en lang rekke bruksområder og driftsforhold. Disse smørefettene er utformet for å kunne brukes lenger enn konvensjonelle produkter ved å anvende patentbeskyttet, litiumkompleks-produksjonsteknologi med høy ytelse. De er formulert for å gi topp ytelse ved høy temperatur med utmerket vedheft, strukturstabilitet og vannbestandighet. Disse smørefettene har en høy kjemisk stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon. Smørefettene har høye dråpepunkt og maksimal anbefalt driftstemperatur på 140 ºC (284 °F). Mobilgrease XHP 460- smørefettene er formulert med en baseoljeviskositet på ISO VG 460, og finnes i NLGI-gradene 1 og 2. Mobilgrease XHP 462 Moly er forsterket med 3 % molybdendisulfid for å gi bedre beskyttelse mot ekstremt trykk og slitasje innen bruksområder med tung belastning og høy glidning.