Mobilgrease Special er et litium-hydroxystearate fett. Det er formulert for å gi beskyttelse mot slitasje, korrosjon, vannvask og høy temperaturoksidasjon. Den inneholder også molybdendisulfid (moly) for ekstra beskyttelse mot slitasje.