Mobilgrease Special er et litiumhydroxystearat høytrykksfett med høy ytelse. Det er utviklet for å gi beskyttelse mot
slitasje, rust, korrosjon, vannvask og høytemperaturoksidasjon. Det inneholder også molybdendisulfid (moly) som
ekstra slitasjebeskyttelse.
Mobilgrease Special er et universalfett med høy ytelse for bruk til personbiler, lastebiler, landbrukstraktorer, bergverksog
anleggsutstyr og annet mobilt utstyr. Anbefalt brukstemperaturområde er fra -20ºC til 130ºC. Grunnet den ekstra
slitasjebeskyttelsen som molybdendisulfid gir, er Mobilgrease Special særlig godt egnet til høyt belastede lagre som er
utsatt for skraping eller pulserende eller glidende bevegelse.