Mobilect 44 er en mineralsk isolasjonsolje av høy kvalitet med veldig gode dielektriske egenskaper og oksidasjonsstabilitet. Oljen er ment for bruk i transformatorer, brytere og annet elektrisk utstyr.

Mobilect 44 er inhibert for å gi forbedret oksidasjonsbestandighet, og oppfyller spesifikasjonene i ASTM D3487 TYPE II og IEC 60296 – 04 (spesielle bruksområder).