Mobil Vacuoline 500-serien består av allsidige smøremidler for en rekke industriutstyr. Mobil Vacuoline 500-serien er høytytende sirkulasjonsoljer for tung belastning og er utviklet for behovene til No-twist-valseverk. Oljenes allsidige ytelse gjør dem imidlertid egnet til smøring av gir og lagre i mange sirkulasjonssystemer. Oljene i Mobil Vacuoline 500-serien er fremstilt for å møte de kritiske behovene til No-twist-valseverk fra Morgan Construction Company som opererer under høy hastighet, samt sirkulasjonsoljekravene til Danielli-valseverk.