Mobil Syntetisk Gear Olje 75W-90 er en helt syntetisk gir olje formulert av syntetiske baseoljer og et avansert additivsystem. Det er
designet for bruk i mange jernbane girkasser og gir utmerket lastbærende evne der ekstreme trykk og støtbelastning er
forventet. Denne giroljen gir utmerket termisk og oksidasjonsstabilitet, høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt flytepunkt. Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 oppfyller ytelsesnivået for API GL-5.