Mobil Super 3000 XE1 5W-30 er en høytytende, syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på
samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.
Mobil Super 3000 XE 5W-30 er utviklet for å tilfredsstille de aller nyeste motoroljespesifikasjonene som kreves av ledende produsenter, og er fullt
forenlige med de nyeste dieselpartikkelfiltrene og alle bensinkatalysatorer. Oljen leverer fremragende ytelse både ved veldig lave og veldig høye
driftstemperaturer, og gir langvarig motorbeskyttelse mot slitasje, slamdannelse og avleiringer. Den er det produktet som anbefales for bruk i
kjøretøy fra BMW som krever BMW LL-04-spesifikasjonen.