Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende motorolje som er godkjent i
henhold til Volvo Car Corporations spesifikasjon Motor Oil Volvo VCC 95200377.