Motoroljen Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 med høy yteevne og meget lav aske er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonsystemer både i diesel- og bensindrevne biler.