Mobil Super ™ 3000 Formula C1 5W30 er en motor med lav aske med høy ytelse designet for å bidra til å forlenge levetiden og
opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemene for avgasssystem både i diesel og bensin biler.