Mobil SHC™ Rarus­serien består av luftkompressoroljer med overlegen ytelse primært for bruk i stempel­ og vingekompressorer. Oljene er spesielt godt egnet for krevende driftsforhold der smøremidler basert på syntetisk olje ikke klarer å levere i henhold til forventning, eksempelvis i tungt belastede applikasjoner som utsettes for høy kompresjonstemperatur eller når lengre oljeskiftintervaller er ønskelig. Formuleringen av Mobil SHC Rarus­serien gir mulighet for en tredobling av oljeskiftintervallene i forhold til en ledende syntetisk kompressorolje.