Mobil SHC Cibus™ 32 HT er en helsyntetisk varmeoverføringsolje med høy ytelse til bruk i lukkede, indirekte varmeinstallasjoner hvor NSF
H1-registrerte smøremidler er påkrevet. Den er formulert for å motstå termisk krakking og kjemisk oksidasjon som igjen kan bety lengre levetid
for oljen, og lavere tilbøyelighet til avleiringer og slamdannelse.