Esso RONEX MP er et universalfett av høy kvalitet som har en rekke bruksområder i forbindelse med rullende materiell og industri. RONEX MP består av en mineralbaseolje som er fortykket med en litiumkomplekssåpe og inneholder tilsetningsstoffer som forbedrer ytelsen. RONEX MP smørefett har utmerket ytelse innenfor et bredt temperaturområde, og det tåler moderat belastning og ekstreme trykk. I tillegg er fettet vannbestandig og gir beskyttelse mot korrosjon. Smørefettet har god oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet. RONEX MP er kompatibelt med de fleste elastomerbaserte tetningsmaterialer. RONEX MP er et smørefett i NLGI-klasse 2.