Mobil Rarus 800-serien er luftkompressoroljer med svært høy ytelse som primært er beregnet til smøring av stempelkompressorer som arbeider under krevende forhold. De er laget for å møte strenge krav fra ledende kompressorprodusenter. Deer formulert medsyntetiskebaseoljer, spesieltutvalgtilformålet,ogethøyteknologisk tilsetningssystem. Dette sikrer eksepsjonell pålitelighet og beskyttelse for kompressorer som arbeider under forhold hvor mineraloljebaserte produkter ikke innfrir forventningene. Mobil Rarus 800-serien har egenskaper som er mineraloljer langt overlegne når det gjelder slitasjebeskyttelse, oksidasjonsmotstand og motstand mot termisk nedbryting. Den spesielle formuleringen bidrar til å redusere vedlikeholdskostnadene ved å minimere både problemer med utstyret og med avsetninger og olje som kan følge med luften. Mobil Rarus 800-serien reduserer faren for brann og eksplosjon vesentlig i forhold til mineraloljebaserte produkter. De danner praktisk taltingenavsetninger,oghøy selvantennelsestemperaturbedrerbådeytelseogsikkerhet. Denutmerketeevnen til å skille ut vann reduserer problemer med emulsjonsdannelse og partikler som følger med luften gjennom rørsystemet til annet utstyr. De er anbefalt eller godkjent av mange av de ledende kompressorprodusentene.