Mobil Pyrolube 830 er en helsyntetisk olje av ester type. Oljen er beregnet for smøring av kjeder og andre maskinelementer som arbeider med temperaturer opp til 230 °C. Det lave flytepunktet gjør at oljen også kan brukes ned til -35 °C.