Mobil Polyrex EM™-serien er smørefett av meget høy kvalitet som er spesielt formulert til lagersmøring i elektriske motorer. Smørefettenes
avanserte fortykningsformulering og fabrikasjonsteknikk gir bedre lagerytelse og beskyttelse, og bidrar til lang levetid for motoren.