Mobil Pegasus™ 610 er en olje med høy ytelse for naturgassmotorer. Den er først og fremst beregnet på smøring av moderne firetaktsmotorer som går med gjennomsnittlig eller høy hastighet og hvor drivstoffet inneholder korroderende stoffer som hydrogensulfid og halogener (klor- og fluorforbindelser osv.). Disse motorene går vanligvis på en mager drivstoffblanding hvor stort manifoldtrykk hindrer tilførselen av smøremiddel til ventilstyringene. Dette minsker oljeforbruket og kan føre til rask svekkelse av ventilstyringene og ventilene. Dette øker også risikoen for slitasje og syreangrep på de øvre sylinderkomponentene på grunn av de syreholdige stoffene som oppstår ved drivstofforbrenningen. Mobil Pegasus 610 inneholder 1,0 % aske, og har i tillegg høyt basetall (TBN) og usedvanlig høy alkalitet. Dette minsker effekten av de korrosive stoffene på motorkomponentene. Den utmerkede korrosjonsbeskyttelsen hindrer korrosjonsslitasje i sylindrene, ventilene og lagrene. Dette kan føre til lengre levetid på motoren og lavere vedlikeholdskostnader. Mobil Pegasus 610 har utmerket slitasjebeskyttelse og motstandsevne mot oppskraping, som sikrer minimal oppskraping og slitasje på stempler, sylindre og stempelringer. Oljen kan også brukes til smøring av stempelkompressorer i forbindelse med håndtering av deponi- og naturgass.