Mobil Pegasus 605 er en høyytelses naturgassmotorolje primært beregnet på smøring av moderne, firetakts mellom- og høyhastighetsmotorer som bruker drivstoff som inneholder korroderende stoffer, slik som hydrogensulfid eller halogener (forbindelser som inneholder klor, fluor, o.l.). Disse motorene er som regel av et «lean-burn» design hvor økt manifoldtrykk hindrer tilstrekkelig smøring fra å nå områdene til ventilstyringen. Dette resulterer i lavt oljeforbruk som kan føre til slitasje på ventilstyringen og -setet. Denne effekten øker også potensialet for slitasje og syreangrep på de øvre sylinderkomponentene som følge av de korroderende stoffene som oppstår under forbrenning. Mobil Pegasus 605 er en gassmotorolje med 0,5 % aske og eksepsjonell reservealkalitet. Oljen er utviklet for å motvirke de negative effektene sure stoffer har på motordeler. De utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskapene forebygger korrosjonsslitasje i sylindre, ventilområder og lagre, og bidrar dermed til lengre motorlevetid og lavere vedlikeholdskostnader. Mobil Pegasus 605 gir utmerket beskyttelse mot slitasje og skraping. Dette sikrer minimal stempelskraping, ripedannelse og mindre slitasje på sylinderfôringer og stempelringer. Oljen kan også brukes til smøring av stempelkompressorer på deponier og til applikasjoner for biomassegass.