Mobil Glygoyle-serien er høytytende smøremidler som er basert på polyalkyleneglykol (PAG). De gir fremragende smøring av gir, lagre og sirkulasjonssystemer med ekstreme temperaturer ved forhold som ligger langt utenfor det mineraloljer kan klare. De er skjærstabile og gir utmerket motstand mot oksidasjon, termisk nedbryting og dannelse av slam og avsetninger. De er laget med en egenutviklet tilsetningspakke som øker høytrykksegenskapene og slitasjebeskyttelsen, rust- og korrosjonsbeskyttelsen, samt skumkontrollen uten at det går ut over egenskapene til PAG-baseoljen.