Mobl Glygoyle™-serien er høytytende smøremidler som er basert på polyalkyleneglykol (PAG). De gir fremragende smøring av gir, lagre og
sirkulasjonssystemer med ekstreme temperaturer ved forhold som ligger langt utenfor det mineraloljer kan klare. De er skjærstabile og gir
utmerket motstand mot oksidasjon, termisk nedbryting og dannelse av slam og avsetninger. De er laget med en egenutviklet tilsetningspakke
som øker høytrykksegenskapene og slitasjebeskyttelsen, rust- og korrosjonsbeskyttelsen, samt skumkontrollen uten at det går ut over
egenskapene til PAG-baseoljen.