Mobilcylinderoljer er høyytelsesolje med høy viskositet beregnet for bruk i lukkede snekkegir som opererer ved moderate til høye hastigheter og temperaturer, og hvor store belastninger, lave hastigheter eller høye temperaturer krever høye viskositetsoljer.