Mobil EAL Arctic-seriens oljer er miljøskånsomme smøremidler med høyytelse. Disse helsyntetiske oljene er beregnet spesielt på smøring av kjølekompressorer og kjølesystemer, der det brukes ozon-vennlige HFK-kjølemidler. (HFK er klorfrie produkter, som brukes i stedet for klorholdige kjølemidler). Mobil EAL Arctic-seriens oljer er laget av unike polyolestere (POE) og et enestående system av tilsetningsstoffer, som gir utmerket smøreevne, beskyttelse mot slitasje, kjemisk og termisk stabilitet, og hydrolytisk stabilitet. De er blandbare med HFK-kjølemidler, og har nøye valgte viskositet-/temperatur-/trykkegenskaper i forhold til mye brukte HFK-stoffer. Mobil EAL Arctic-seriens ytelse sammen med HFK-kjølemidler er dokumentert i en rekke kjøle- og klimaanlegg, og oljene brukes av mange store kompressor- og systemprodusenter over hele verden.