Mobil EAL Arctic-serien består av høytytende miljøtilpassede smøremidler (EAL). Disse helsyntetiske smøremidlene er spesialdesignet for
smøring av kjølekompressorer og -systemer hvor det benyttes ozonvennlige HFC-kjølemidler. (HFC’er er klorfrie produkter som erstatter
klorholdige kjølemidler på verdensmarkedet). De anbefales også for visse CO2-systemer (typisk stempelkompressorer). Oljene i Mobil EAL
Arctic-serien er laget av patenterte polyolestere (POE) og et unikt system av tilsetningsstoffer som gir enestående smøreevne, slitasjebeskyttelse,
kjemisk og termisk stabilitet, samt hydrolytisk stabilitet. De kan blandes med HFC-kjølemidler og har veldefinerte viskositets-/temperatur-
/trykkrelasjoner til en lang rekke HFC-typer. Mobil EAL Arctic-seriens yteevne sammen med HFC-kjølemidler er godt dokumentert i et bredt
utvalg av kjøle- og klimaanlegg, og brukes av mange større kompressor- og systemprodusenter rundt om i verden.
Mobil EAL Arctic-serien anbefales for bruk i husholdnings- og industrielle kjøle- og klimasystemer hvor det benyttes HFC eller CO2.