Oljene i Mobil DTE™ Oil navn-serien er sirkulasjonssmøremidler av høy kvalitet for damp- og vannturbiner, og andre systemer som krever smøremidler med lang levetid. Mobil DTE Oil navn-seriens oljer er sammensatt av høyraffinerte baseoljer og et tilsetningssystem som gir ekstremt god kjemisk og termisk stabilitet, rask og komplett vannseparasjon og utmerket motstand mot emulgering. De gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon, også mot korrosjon forårsaket av saltvann. De har gode slitasjeforebyggende egenskaper. De har høy viskositetsindeks, som sikrer minimal variasjon i filmtykkelsen ved temperaturvariasjon, og minimalt effekttap i oppvarmingsfasen. Takket være oljenes utmerkede luftutskillingsegenskaper blir innpisket luft raskt skilt ut, og derved unngås pumpekavitasjon og uregelmessig drift.