Mobil DTE 832 og 846 er førsteklasses turbinoljer for dampturbiner, gassturbiner og kombinasjonsturbiner i kraftverk (CCGT), som opererer under de mest krevende driftsforhold. Produktene er basert på hydrogenbehandlede baseoljer av høy kvalitet, som gir utmerket termisk stabilitet/oksidasjonsstabilitet. Tilsetningsstoffene er spesielt utvalgt for å gi kontroll over slamavsetninger og holde utstyret rent, noe som er viktige egenskaper i gassturbiner som går under krevende forhold. Tilsetningsstoffene sørger dessuten for utmerket vannutskilling, som er nødvendig i dampturbindrift. Sammensetningen inneholder også et slitasjeforebyggende system uten sink, for å møte girede turbiners krav til belastning. Ved siden av å tilfredsstille de særskilte kravene til både moderne damp- og gassturbiner, er oljene i Mobil DTE 800-serien velegnet også for kombinerte kraftverk, der det er ønskelig å bruke én enkelt olje for gass- og dampturbiner som drives i tandem. At oljene tilfredsstiller kravene til både avsetningskontroll og vannavskilling samtidig, er en vesentlig egenskap ved denne avanserte smøremiddelserien. Den utmerkede termiske stabiliteten/oksidasjonsstabiliteten til Mobil DTE 832 og 846 gjør at de kan brukes i de mest krevende turbinmiljøene.Mobil DTE 800-serien gir utmerket utstyrsbeskyttelse, pålitelig drift, færre driftsstans og lengre levetid for oljen. Oljene gir også maksimal fleksibilitet for brukeren, fordi de kan brukes i alle typer turbiner (dampturbiner, gassturbiner og turbiner med gir).